XKLĐ Châu Âu
Tên đơn hàng Thu nhập SỐ LƯỢNG
Công nhân hái nấm 1300 – 1500 $ 10 nam/ nữ
Công nhân xây dựng 1150-1350 $ 15 nam
Công nhân phụ nhà máy nhựa 1000 – 1200 $ 20 nam/nữ

Đơn hàng hot

Xem thêm…

Tin tức mới nhất

Xem thêm…

Hình ảnh hoạt động

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN